„Solidarnost“: „Ukinuti penale zbog prevremenog odlaska u penziju“

Udruženje građana “Solidarnost” traži da se ukine umanjenje penzija zbog prevremenog odlaska u penziju, a kako navode za pomoć će se obratiti sindikatima, udruženjima građana i PUPS-u.

Laslo Mesaroš je 40 godina radio u “Peščari”, a prima umanjenu penziju jer nije imao potrebne godine života kada je penzionisan. On je bez posla ostao kad je firma propala, a iako je u tom trenutku imao 4 decenije radnog staža, dobio je umanjenu penziju, od koje jako teško živi i smatra da je zakinut.

Iz UG “Solidarnost” traže da se ukine umanjenje penzija zbog prevremenog odlaska u penziju koje je uvedeno 2014. godine kao sastavni deo procesa fiskalne konsolidacije. Po ovom zakonu, svi oni koji odu u penziju pre 65 godine života, za muškarce, a to će važiti i za žene od 2032. godine, sa ostavrenim punim radnom stažom dobijaju umanjenje panzije mesečno za 0,34%. Iz “Solidarnosti” kažu da po njihovim informacijama u Subotici ima 1573 prevremena penzionera, odnosno 18213 u Vojvodini, te da su oni ovim zakonom izgubili mesečno između 4-10000 dinara u zavisnosti od visine plate koju su imali pre penzije.

Nađ Olajoš kaže da će podršku za ukidanje ovog zakona potražiti među sindikatima, a obratiće se i Partiji ujedinjenih penzionera Srbije

Iz “Solidarnosti” ističu i da nije u redu što je naknadno doneto rešenje kojim su određena zanimanja za koja se dobija beneficiran radni staž izuzeta od ovog zakona, te da nije u redu da zakon ne bude jednak za sve penzionere.