Širenje gasne mreže

Otpočeti su radovi na širenju distributivne gasne mreže na potezu od Pionira do Nove opštine. Ovo je prva faza radova JKP „Subotiocagas“ koja bi trebalo da bude završena za mesec dana. Drugom fazom koja će početi kada se završi prva faza radova, gasna mreža biće proširena na Korzo i okolne ulice. Vrednost ove dve investicije je 15 miliona dinara,a radi se o oko 2,5 km gasne mreže. Po završetku radova 500 potrošača imaće priliku da se priključe na gas.

 

Radovi na proširenju gasne mreže od Pionira do Nove opštine započeti su 15 avgusta, a planom je predviđeno da budu završeni za mesec dana. Na ovom potezu gasna mreža će obuhvatiti Lošinjsku ilicu, Senćanski put i Trg Lazara Nešića. Ukupna dužina ove mreže je 1420 m, a vrednost ove investicije je 9 miliona dinara. Druga trasa gasovoda na kojoj bi radovi trebalo da započnu po pokončanju prve, je na na Korzou i u ulicama: Branislava Nušića, Ive Vojinovića, Cara Dušana Braće Radića obostrano i Maksima Gorkog. Dužina gasovoda u ovim ulicama je oko 860 m, a vrednost investicije 6 miliona dinara.

 

Proširenjem distributivne gasne mreže JKP „Suboticagas“ proširiće mrežu kako bi što veći broj potrošača imao mogućnost priključka. Iz ovog preduzeća predviđaju da će se najmanje 500 novih korisnika priključiti na gasnu mrežu.

 

Izvođač masinskih radova na obe investicije je Gastec iz Vršca, dok građevinske radove izvodi Terax iz Subotice. Nadzorni organ na obe trase obavlja subotički Termoprojekt.