Sa radom Regionalne deponije i selekcijom otpada znatno će se poboljšati životna srednina

Regionalni sistem za upravljanje otpadom izgrađen je na način da ne zagađuje zemlju, podzemne vode, okolinu i vazduh, poručila je direktorka Regionalne deponije Čila Goli, gostujući u emisiji In medias res. Ona je dodala da će se radom Regionalne deponije i selekcijom otpada znatno poboljšati životna srednina. Za početak domaćinstva će imati dve kante za selekciju otpada.