RFV odobrio oko pola milijarde RSD od početka godine

Razvojni fond Vojvodine (RFV) odobrio je od početka godine 458 miliona dinara kredita, a najviše sredstava, 120 miliona dinara, odobreno je poljoprivrednicima na ime dugoročnih kredita namenjenih kupovini poljoprivrednog zemljišta.
„Poljoprivrednici su, takođe, bili veoma zainteresovani za kreditnu liniju koja je namenjena investicijama u poljoprivredi pa im je na dugi rok odobreno blizu 70 miliona. Malo manje sredstava odobreno je za nabavku nove mehanizacije, blizu 60 miliona, ali interesovanje poljoprivrednika raste uz očekivanje novog Ipard poziva“, saopštio je RFV.
Kada su privrednici u pitanju, kažu, najveće interesovanje vladalo je za dugoročnim kreditima namenjenih finansiranju trajnih obrtnih sredstava pa je ukupno odobreno 145 miliona dinara. Napominju da je Fond raspisao novu konkursnu liniju namenjena razvoju turizma.
U Razvojnom fondu kažu da za sve koji žele da ulažu u izgradnju, adaptaciju i opremanje turističkih objekata, smeštajnih i uslužnih kapaciteta, da opreme sportsko rekreativne i rehabilitacione objekte, kao i da rade na obnavljanju tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji razvoja turizma, u RFV će bliže uputiti u proceduru i uslove ove konkursne linije.
„Grejs period je dve godine, dok su kamatne stope verovatno najniže u zemlji i mogu iznositi od 1 do 3 odsto u zavisnosti iz koje lokalne samouprave korisnik dolazi i šta je sredstvo obezbeđenja“, objašnjavaju u RFV.