Od jeseni kursevi Kineskog jezika i kaligrafije na Ekonomskom fakultetu

Od jeseni  će svi zainteresovani Subotičani imati mogućnost da besplatno uče osnove Kineskog jezika ili kaligrafiju na Ekonomskom fakultetu.  Ovo je dogovoreno prilikom današnje posete predstavnika Konfučijevog instituta Ekonomskom fakultetu u Subotici.

Za poslednje 4 godine koliko postoji Konfučijev institut na Univerzitetu u Novom Sadu, besplatne programe ovog instituta pohadjalo je više od 3000 ljudi. Na današnjem sastanku sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta dogovoreno je da Institut u prostorijama ove visokoškolske ustanove od jeseni organizuje besplatne kurseve osnova Kineskog jezika i kaligrafija. Kursevi su namenjeni svim zainteresovanim Subotičanima, ne samo satudentima.

Saradnja Ekonomskog fakulteta Subotica i Konfučijevog instituta nije slučajna. Naime, Ekonomski fakultet je jedna od prvih visokoškolskih ustanova koja je uspostavila kontakte sa visokoškolskim ustanovama u Kini.

Konfučijev institut predstavlja edukativnu platformu koja ima za cilj da predstavi kinesku kulturu. Predsatavnici Konfučijevog instituta održali su tokom posete, predavanje studentima i zaposlenima na Ekonomskom fakultetu, a gostujući likovni umetnici iz Kine su uživo slikali radove koje su poklonili ovoj visokoškolskoj obrazovnoj ustanovi.

1 komentar

Komentari su zatvoreni