Rekonstrukcija električne mreže u Politehničkoj školi

U Politehničkoj školi u toku su radovi na rekonstrukciji električne mreže. Za ovu namenu iz državnog budžeta izdvojeno je blizu 3 miliona dinara, a pored ovih, u toku su radovi na još dva projekta.

Nakon nešto više od tri decenije, u toku su radovi na zameni dotrajalih električnih instalacija u Politehničkoj školi. Kako je istakao direktor ove obrazovne ustanove, Iso Planić, nove instalacije omogućiće bezbedniju i kvalitetniju nastavu. Takođe, u toku su radovi i na zameni internet instalacija.

Radovi su počeli u decembru, a potrebna novčana sredstva u visini od 2,9 miliona dinara obezbeđena su iz državnog budžeta. Kako sagovornik objašnjava, kao rezultat projekta koji sprovodi lokalna samouprava, u toku su radovi na postavljanju solarnih panela na krovu škole.

Završetak radova očekuje se u narednih nekoliko nedelja, nakon čega sledi i kompletno krečenje prostorija škole, zahvaljujući novčanim sredstvima iz gradskog budžeta.