Raspisan konkurs za biljnu proizvodnju i opremanje farmi

 

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru. Za ove namene predviđeno je do 20 miliona dinara, a sufinansira se do 60% investicije bez PDV-a, odnosno do 70% za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene. Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 1.800.000 dinara, odnosno 1.980.000 dinara.
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica koja su nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, privredna društva i zemljoradničke zadruge, a konkurs je otvoren do utroška sredstava, odnosno zaključno sa 15. septembrom 2017. godine.
Raspisan je i 
konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2017. godini, kojim je planirano sufinansiranje opremanja govedarskih, svinjarskih, ovčarskih, kozarskih i živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, opreme za hlađenje i skladištenje mleka i opreme za izđubravanje.
Za ove namene predviđen je iznos do 35 miliona dinara, a sufinansira se do 60% investicije bez PDV-a. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 2.250.000 dinara, odnosno 2.500.000 dinara ako je podnosilac prijave žena ili lice mlađe od 40 godina, odnosno ako se investicija realizuje na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.Ovja konkurs je takođe otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 31. avgustom 2017. godine.