Prolećna setva kasni

Prolećna setva će ove godine kasniti na teritoriji grada Subotice. Setva ostalih poljoprivrednih kultura će se nadovezati na prolećnu setvu, a jedan deo poljoprivrednih proizvođača se jesenas opredelio za veće učešće ozimih kultura, pa je više od jedne trećine obradivih površina u Subotici zasejano ovim kulturama što će pre svega uticati na smanjenje površina pod kukuruzom.