Izdvojeno ukupno 30 miliona dinara za kreativnu ekonomiju

Drugu godinu za redom Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam izdvaja značajna sredstva namenjena kreativnoj ekonomiji. Nakon prošle godine, u kojoj je sa 20 miliona dinara Sekretarijat načinio pionirski iskorak u domenu kreativne ekonomije kao do sada neprepoznatog, a brzorastućeg dela privrede, nedavno objavljenim konkursima za 2018. godinu izdvojeno je ukupno 30 miliona dinara za kreativnu ekonomiju.
Iz Pokrajinskog sekretarijata podsećaju da se pod kreativnom ekonomijom ne podrazumevaju delatnosti koje spadaju u umetničke i stare zanate, ali koje su kao i zanati zasnovane na individualnoj kreativnosti, veštinama i talentu. U njih naročito spadaju delatnosti reklamne industrije, arhitekture, trgovine i restauracije umetnina i antikviteta, izrade umetničkih dela namenjenih tržištu, industrijski i modni dizajn, filmska, video industrija i animirani film, mobilne aplikacije, muzička industrija, scenske umetnosti, izdavaštvo, izrada softvera, video igara, kompjuterske usluge i tome slično. Sekretarijat je kroz dva nova konkursa u oblasti kreativne ekonomije izdvojio po 15 miliona dinara za refundiranje troškova kapitalnih ulaganja u kreativnoj proizvodnji, kao i troškova tekućih ulaganja namenjenih novom proizvodnom ciklusu. Cilj Sekretarijata je da pokrivanjem gotovo celokupnog izdatka kretaivnog preduzetnika u domenu kapitalnog ulaganja podigne nivo njegove tehnološke osposobljenosti, obim proizvodnje i konkurentnost, te da putem tekuće subvencije omogući novi proizvodni zamajac kroz novu likvidnost, sveža i gotovo besplatna obrtna sredstva.
Prvim konkursom refundira se do 90 odsto ukupnih troškova nabavke mašina, opreme, ili softvera, odnosno u iznosu od najmanje 30.000 dinara do najviše 600.000 dinara. Drugim konkursom se refundira do 80 odsto kupovne vrednosti nabavke repromaterijala i sirovina do maksimalnog iznosa od pola miliona dinara. Na ovaj način, sam preduzetnik je rasterećen inicijalnog ulaganja i izdvaja tek 10 do 20 odsto od ukupnog iznosa. Oba konkursa su objavljena na veb sajtu Sekretarijata i otvorena su do 24. aprila 2018. godine.