Privremeno prihvatilište za beskućnike u Gajevoj 50 zatvoreno je danas, saopšteno je iz Gradske uprave

Centar za socijalni rad Grada Subotice obavestio je lokalnu samoupravu da su se stekli svi uslovi da Privremeno prihvatilište prestane sa radom. Prihvatilište ostaje u potpunosti opremljeno u narednom zimskom periodu i ako stručne službe Centra za socijalni rad procene, Prihvatilište će biti stavljeno u upotrebu. Od otvaranja Privremenog prihvatilišta uslugu urgentnog privremenog smeštaja koristilo je 6 lica sa teritorije grada Subotica.