Primena informacionih tehnologija u proizvodnji borovnica

Poljoprivredno dobro Zobnatica u proizvodnji borovnica koriste informacione tehnologije koje omogućavaju najsavremeniji monitoring ovog voća.

Poljoprivreda spada u grane koje su najpogodnije za korišćenje IoT, odnosno “Internet stvari” platformi jer se podaci koji se mogu dobiti u okviru agrarne proizvodnje lako mogu izmeriti korišćenjem posebnih poljoprivrednih senzora. Reč je o senzorima čiji je zadatak da mere temperaturu i vlagu vazduha i zemljišta, pH vrednost tla ili izlaganje useva sunčevim svetlostima.

Jedan od najuspešnijih projekata kada je reč o primeni ove platforme jeste Zobnatica, u kojoj se petu godinu za redom uzgajaju borovnice. Kako objašnjava Radoslava Stojanović, tehnolog u proizvodnji Zobnatica, pravilno uzgajanje borovnice iziskuje i posebne tehnologije. Zahvaljujući ugrađenim senzorima omogućen je bolji monitoring vlažnosti, navodnjavanja, temperature i prisutnih elemenata u zemljištu, kao što su azot, fosfor i kalijum, koji se prate na dva novoa i imaju veliku ulogu u proizvodnji.

Kako iz Yunet kompanije objašnjavaju, mogu se postaviti i dodatni solarni paneli koji omogućavaju da senzori uvek imaju napajanje. Izmereni podaci se šalju na platformu nekoliko puta dnevno i obrađuju. Kako kažu, na taj način se racionalno sprovode mere navodnjavanja i primene agrotehničkih mera u toku uzgoja izabrane biljne kulture i na taj način dolazi do unapređenja poslovnih procesa.