Prevencijom protiv nasilja

U Tehničkoj školi “Ivan Sarić” održana je radionica na temu “Moje je pravo da znam svoja prava i obaveze” u okviru koje su vršnjački edukatori učenicima ove škole govorili na temu prepoznavanja nasilja i adekvatnog reagovanja u takvim situacijama.

Grupa đaka Tehničke škole “Ivan Sarić” je tokom prošle školske godine prošla obuku na temu “ Moje je pravo da zanam svoja prava i obaveze” u okviru projekta “Osnaživanje predstavnika mladih i policije u oblasti prevencije maloletničkog kriminala”. Učenici ove škole koji su prošli obuku, danas su u ulozi vršnjačkih edukatora preneli svoje znanje svojim drugarima iz škole. Na radionicama je bilo reči o prepoznavanju i prevenciji nasilja i zloupotrebi droga.

Cilj projekta “Osnaživanje predstavnika mladih i policije u oblasti prevencije maloletničkog kriminala” u kojem Tehnička škola učestvuje je podsticanje vršnjačke edukacije i promovisanje zdravih stilova života, kao i pomoć učenicima da prepoznaju vrstu nasilja i da reaguju adekvatno u takvim situacijam koristeći tehnile asertivne komunikacije i razvijajući svoje socijalne veštine, ističu u školi.

Vršnjački edukatori iz ove vaspitno-obrazovne ustanove će tokom drugog polugodišta nastaviti sa prenošenjem znanja na svoje drugare iz škole,paće tako učenici iz sva 53 razreda koliko ih ima u Tehničkoj školi “Ivan Sarić” steći osnovna znanja za prepoznavanje vrste nasilja i adekvatno reagovanje u takvim situacijama.