Započet projekat „Kreativna Subotica“

Realizacija projekta “Jačanje kapaciteta za razvoj kreativne industrije – Kreativna Subotica” započeta je okruglim stolom u Plavoj sali Gradske kuće. Cilj projekta jeste promocija kulturnog nasleđa grada, pre svega kroz saradnju organizacija iz oblasti kulture i IT sektora.

U okviru projekta sprovodiće se istraživanje o kulturnim potrebama mladih, ali i drugih generacija, a razmatraće se i načini na koje mladi informatičari mogu da se uključe u takav vid prezentacije kulturnog nasleđa. Kako objašnjavaju organizatori, rezultati istraživanja i saradnje sa IT sektorom naći će se na platformi “Kreativna Subotica”, koja će biti predstavljena u junu naredne godine.

Da je uloga IT sektora značajna u očuvanju kulturnog nasleđa, saglasan je i menadžer IT klastera Subotica, Oliver Guganović.

Projekat sprovode Centar lokalne demokratije i Inspira Hub u okviru ReLOad programa za zemlje Zapadnog Balkana, uz finansijsku podršku EU.