Predstavljeni rezultati gradske vlasti

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić na današnjoj konferenciji predstavio je rezultate gradske vlasti u protekloj godini, kao i prioritete za naredni period.

Budžet za tekuću godinu izrađen je sa velikom dozom opreznosti kako u planiranju prihoda tako i u kvalitetnom rasporedu rashoda. Poseban akcenat stavljen je na nastavak započetih investicija i obezbeđivanju optimalnog funkcionisanja svih organa, organizacija i službi, rekao je gradonačelnik Stevan Bakić. Kako je naveo, izvrešn je i povrat pozajmice u iznosu od 150 miliona dinara u celosti do kraja maja, a obezbeđeno je i 33 miliona dinara, kako bi se rešio dugogodišnji problem dugovanja grada prema prosvetnim radnicima za deo troškova prevoza. Sredstvima budžeta grada rešen je i problem poslovanja Apotekarske ustanove Subotica, a nastavljeno je i pružanje pomoći u poslovanju JP Subotica trans.

Tokom godine dosta toga je urađeno i u oblasti kulture, zdravstevene i socijalne zaštite, zaštite životne sredine i komunalne infrastrukture, turizma, energetske efikasnosti, sporta, izrade projektno-tehničke dokumentacije i saobraćajne infrastrukture. Adaptacija, rekonstrukcija i izgradnja zgrade Narodnog pozorišta jedan je najvažnijih projekata.

Nastavlja se finansiranje Prihvatne stanice za decu pri Domu za decu ometenu u razvoju “Kolevka” u iznosu od oko 6 miliona dinara, rad Dnevnog boravka za umereno i teže mentalno nedovoljno nerazvijena odrasla lica u izsnosu od oko 13 miliona dinara, dok je za rad Dnevnog borvka za ecu i omladinu sa smetnjama u razvoju izdvojeno 9 miliona dinara. Posebno značajno za Grad, jeste usluga ličnog pratioca i usluga personalnog asistenta za šta je izdvojen 51 milion dinara.

Ostvarenje tekućih prihoda budžeta za sedam meseci iznosi 60, 47 odsto od godišnjeg plana.