Predlog budžeta Pokrajinske vlade za 2018. godinu

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, u izjavi za medije povodom predloga budzeta AP Vojvodine za 2018. godinu, naglasio je da je glavna karakteristika njegove strukture što je blizu 40 procenata od ukupnih sredstava namenjeno ekonomskom razvoju, a da pri tome nije ugrožen ni jedan segment u drugim sferama u kojima AP Vojvodina ima nadležnosti. „Budzet za 2018. veći je za pet milijardi dinara u odnosu na ovogodišnji, zato što smo dobro radili. Tu razliku su stvorili zaposleni u kompanijama, oni koji su obezbedili dobit u tim kompanijama, jer deo poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak građana – pripada i ovom budzetu. Zato stalno ponavljam da investiranje u ubrzani ekonomski razvoj u drugom koraku dovodi do dodatnih prihoda budzeta, kada ćemo moći da investiramo u sve one oblasti koje su godinama bile na marginama: zdravstvo, školstvo, socijalna zaštita, infrastruktura u manje razvijenim sredinama“, rekao je Mirović. Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović naveo je da novine u budzetu AP Vojvodine kojima se podstiče razvoj, daju rezultate. „Pre nekoliko nedelja sproveden je konkurs preko Razvojne agencije Vojvodine i 350 miliona dinara će otići preduzećima, po veoma strogoj proceduri i garancijama poslovne banke, sa preciznim mehanizmima i sa rezultatom da ćemo imati 1.000 novozaposlenih već u narednim mesecima. Taj konkurs ponavljamo već u februaru sa novih 350 miliona dinara, i u zavisnosti od raspoloživih sredstava, sa još novih 350 miliona. To je za kratko vreme više od jedne milijarde dinara, što će za rezultat imati više oko 3.000 novozaposlenih. A to je samo jedan od mehanizama razvoja“, rekao je Mirović. U pokrajinskom budzetu za 2018. godinu predložena su i povećanja za kapitalna ulaganja. Predsednik Mirović naveo je da će Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine već početkom januara objaviti konkurs vredan dve milijarde dinara za komunalne zahvate u lokalnim samoupravama u planiranim oblastima. Predsednik Pokrajinske vlade izjavio je da je budzetom za 2018. godinu obezbeđen visok nivo izdvajanja za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i podsetio da je u 2016. godini zatečen neuredan sistem isplate dodataka za treće dete, te da se od druge polovine 2016. pa sve do danas, na vreme isplaćuju naknade za treće dete i sve druge prinadležnosti iz dela socijalne zaštite. Mirović je posebno naglasio da je i u budzetu za narednu godinu održan visok nivo investicija u oblasti obrazovanja i novih 150 miliona, što predstavlja deo višegodišnjeg programa obnove predškolskih i školskih ustanova u Vojvodini. Predsednik Pokrajinske vlade osvrnuo se i na poljoprivredu, za koju je predloženim budzetom predviđeno oko sedam milijardi dinara. Predsednik Pokrajinske vlade na kraju je ponovio da će se predloženim budzetom održava visok nivo izdvajanja za sve razdele u budzetu koji imaju karakter ekonomskog razvoja, a da se pri tom obezbedi održivost i u drugim sferama.