Pokrajinska vlada dodelila 20 miliona Gerontološkom centru

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić uručio je ugovor vredan 20 miliona dinara direktoru Gerontološkog centra Nenadu Ivaniševiću za realizaciju projekta „Prilagođavanje domskih objekata zahtevima koji se odnose na kvalitetniji i bezbedniji život korisnika usluga“.

Sredstva u iznosu od 20 miliona biće utrošena za realizaciju projekta protivpožarne zaštite u Domu za negu.

Član GV Ilija Đukanović istakao je da su na čelu ustanova socijalne zaštite u gradu dobri menadžeri koji apliciraju na različite projekte koji, uglavnom, budu odobreni.

Pokrajinski sekretar Predrag Vuletić podsetio je da je ukupan budžet javnog konkursa Pokrajinskog sekretarijata iznosio 235 miliona dinara , te da je dodeljeno 44 ugovora za 22 ustanove u Vojvodini.

Zahvaljujući ovom konkursu, Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ dobio je ukupno 16,9 miliona dinara za realizaciju tri projekta.