Počela realizacija obrazovnog procesa u „Kolevci“, od septembra sva deca u sistemu obrazovanja

U Domu za decu “Kolevka” počeo je da se realizuje obrazovni proces kojim je obuhvaćeno 20 dece koja do sada nisu bila uključena u sistem obrazovanja. Od septembra u obrazovni sistem trebalo bi da budu uljučena sva deca iz “Kolevke”, uzrasta od 3 do 15 godina, odnosno njih 68.
Deca iz “Kolevke” koja su u težem zdravstvenom stanju do sada nisu bila uključena u obrazovni sistem, a početkom meseca u ovom Domu počelo se sa, kako kažu, nekim vidom eksperimentalnog obrazovanja u koje je uključeno 20 dece. Sa njima u “Kolevci” rade defektolozi iz škole “Žarko Zrenjanin” i Školskog centra “Dositej Obradović”, a iz svake škole dolaze po dva puta nedeljno. Sa decom se radi od 9 do 11h u prilagođenom prostoru koji se nalazi u samoj “Kolevci”.
Stručni timovi odredili su dva oblika obrazovanja koji će se primenjivati kod dece iz “Kolevke” koja do sada nisu bila uključena u obrazovni sistem. Sa decom koja su u teškom zdravstvenom stanju i koja ne mogu da napuštaju sobe primenjivaće se tzv. oblik školovanja u bolničkim uslovima, dok će se kod dece koja mogu napuštati boravke primenjivati školovanje u okviru “Kolevke” u vidu dnevnog centra.
Osim 20 mališana koji nastavu od početka meseca pohađaju u “Kolevci”, 19 dece iz Doma nastavu pohađa u školi “Žarko Zrenjanin”, a jedno dete ide u OŠ “Sonja Marinković”. Očekuje se da će od 1. septembra sva deca iz “Kolevke” uzrasta od 3 do 15 godina biti uključena u obrazovni sistem, a troje mališana od septembra će krenuti u PU “Naša radost”.