Platforma „Agrolajf“: Pomoć u vođenju knjige polja

Regionalni pilot projekat zahvaljujući kojem je u poljima oko Subotice raspoređeno 11 automatskih meteoroloških stanica koje očitavaju vremenske prilike za potrebe ratara putem platforme “Agrolajf”, narednog meseca biće priveden kraju. Iz gradske uprave kažu da će softver ostati u primeni i nakon zaključenja projekta, a da li će posle zakupci državnog zemljišta platformu koristiti i kao trajno rešenje za vođenje digitalne knjige polja zavisiće i od zaključka na završnoj konferenciji.

Ratari koji plaćaju zakup za državno zemljište u obavezi su da vode knjigu polja, ali na koji način će to činiti, nije definisano. Trajno rešenje mogla bi da bude platforma “Agrolajf”, gde poljoprivrednici knjigu polja mogu voditi u digitalnom formatu. U Subotici je aplikacija dostupna zahvaljujući pilot projektu, čiji je cilj da se platforma prošiti na sve opštine koje daju u zakup državnu zemlju. Da li će ideja zaživeti zavisiće i od odluke resornog ministarstva.

Kako je vođenje knjiga povezano sa meteorološkim faktorima, u sklopu projekta na 11 lokacija oko Subotice raspoređene su i meteorološke stanice, koje sakupljaju sve važne klimatske parametre: količinu padavina, minimalnu, maksimalnu i prosečnu temperaturu, relativnu vlažnost vazduha, brzinu vetra, vlažnost i temperaturu zemljišta, i šalju ih ratarima na platformu “Agrolajf”.

Osim četiti lokalne samouprave u Srbiji, u projekat su uključeni i gradovi iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.