Ove godine zatečeno 270 lica angažovanih bez ugovora o radu

U prvih 6 meseci ove godine 270 lica je zatečeno da rade na crno. Najveći broj radnika na crno je u oblasti građevinarstva, potom u ugostiteljstvu, trgovini i poljoprivredi.

 

Odsek inspekcije rada Severnobačkog okruga je tokom prošle godine otkrio 415 radnika na crno. Sa ovim radnicima su poslodavci nakon toga zasnovali radni odnos. Do 30.juna ove godine broj radnika zatečenih da rade na crno je 270. U inpsektoratu rada ističu da je najveći broj radnika koji rade bez ugovora o radu u oblasti građevinarstva. Osim u građevini, veći broj radnika na crno inspektori rada zatiču u ugostiteljstvu, trgovini i poljoprivredi.

 

Zakon o radu u Članu 273. predviđa kazne za preduzetnike i pravna lica koja ne zaključe ugovor o radu sa angažovanim radnicima. Za preduzetnike je novčana kazna u iznosu od 300-500.000 dinara, a za pravna lica od 600.000 do 2 miliona dinara i prekršajno odgovara i odgovorno lice.

 

U Odseku inspekcije rada Severnobačkog upravnog okruga ističu da su česte i noćne i vikend akcije kontrole kako bi se suzbio rad na crno.