Održana konferencija o očuvanju graditeljskog nasleđa u gradskom jezgru

Graditeljsko nasleđe u Subotici u veoma je lošem stanju, rečeno je na Međunarodnoj konferenciji Perspektiva očuvanja graditeljskog nasleđa u gradskom jezgru Subotice, koju je organizovala Fondacija „Karolj Biro”.

Zaštićeno graditeljsko nasleđe u Subotici, nalazi se u veoma lošem stanju, pogotovo jer poslednjih godina nisu pravljeni veliki projekti obnove grada, već su pojedini objekti sporadično restauirani, poput Sinagoge, rekla je Gordana Prčić Vujinović, arhitekta-konzervator.

Svaka građevina, ukoliko se ne održava propada, a iza nas su decenije nedovoljnog ulaganja u obnovu graditeljskog fonda, ističe direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, dr Dubravka Đukanović.

Predsednik Skupštine grada, Balint Pastor, mišljenja je da je moguće da investitori grade i da se sačuva gradsko jezgro.

Konferencija traje dva dana, a sutra će u Rajhl palati biti održana i stručna radionica, uz učešće stručnjaka i predavača-učesnika konferencije, stručnjaka lokalnih institucija, i predstavnika Lokalne samouprave grada Subotice.