Novo vozilo za DVD „Matica“

Gradonačelnik Stevan Bakić predao je ključeve novog vozila za gašenje požara na otvorenom predstavnicima Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Matica Subotica“.

Organizovano gašenje požara u Subotici ima dugu i bogatu tradiciju, koja datira još od 1865. godine. Pored profesionalnih vatrogasnih jedinica, postoje i dobrovoljna vatrogasna društva. Donacija u vidu savremeno opremljenog vozila, prema rečima predsednika DVD “Matica” Tomislava Kovača će im omogućiti da efikasnije deluju u vanrednim situacijama.

Ne samo zbog duge tradicije, već pre svega zbog velikog doprinosa koji pružaju članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva, doneta je odluka se sredstvima iz gradskog budžeta obezbediti novo vozilo, čija je vrednost 13 miliona dinara, istakao je gradonačelnik Stevan Bakić.

Na teritoriji Grada Subotice deluje 98 operativnih vatrogasaca, u oko 10 odsto interevancija dobrovoljni vatrogasci deluju samostalno, a u još 15 do 20 posto u sadejstvu sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom.