Nastavak radionica Crvenog krsta „Prevencija nasilničkog ponašanja“

U prostorijama Crvenog krsta najavljen je nastavak aktivnosti na prevenciji nasilničkog ponašanja kroz radionice koje će biti održane u 4 osnovne škole. Radionice su namenjene učenicima od 1-4. razreda , a počinju 12. marta. Cilj radionica je prevencija nasilničkog ponašanja u školama.

Crveni krst drugu godinu zaredom organizuje program „Promocija humanih vrednosti“ u kojem su prošle godine učestvovale OŠ „Sečenji Ištvan“ i „Matko Vuković“. U ove dve škole je za tri nedelje održano 70 radionica.

Članica Gradskog veća zadužena za oblast obrazovanja, Nataša Aleksić istakla je da njoj nisu bile upućivane pritužbe u slučajevima vršnjačkog nasilja, što znači da su škole uspešno rešavale ovakve slučajeve.

Crveni krst Subotica drugu godinu zaredom organizuje predavanja „Prevencija nasilničkog ponašanja“ u okviru programa „Promocija humanih vrednosti“. Ove godine program će biti realizovan u četiri osnovne škole: „Matko Vuković“, „Sečenji Ištvan“, „Sonja Marinković“ i Školskom centru sa domom učenika „Dositej Obradović“.

Učenicima nižih razreda osnovnih škola predavanja će držati vršnjački edukatori kojih će ove godine biti 38.