Nacrt Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini

Kako je istaknuto na današnjim javnim konsultacijama o Nacrtu Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini, podizanje principa “Zagađivač plaća” na zakonodavni nivo konkretno znači da će ubuduće svaki zagađivač koji nanese štetu životnoj sredini ili prouzrokuje neposrednu opasnost od nastanka te štete biti dužan da nadoknadi troškove mera ili sprečavanja ili mera otklanjanja, odnosno remedijacije štete prema životnoj sredini. Raspon tih troškova zavisiće od svakog slučaja ponaosob, a razlika između ovog i ostalih zakona ogleda se u tome što će zagađivač biti dužan da sam plati sve one troškove koji će biti neophodni da bi se životna sredina vratila u prvobitno stanje u kojem je bila pre nastanka štete i neposredne opasnosti po štetu. U ovom slučaju lokalna samouprava nije nadležni organ po pitanju primene načela odgovornosti za zagađivanje životne sredine.Međutim, mi, na lokalu, smo ti koji trpimo posledice neodgovornog odnosa jer naša okolina trpi štetu i tako smanjuje svoju ekonomsku vrednost. Zbog toga je vrlo značajno da ova oblast bude uzdignuta na viši nivo. Današnje Javne konsultacije Nacrta Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini bile su deseti skup u okviru konsultativnog procesa koji Misija OEBS- a podržava, a koje realizuje u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i mreža Arhus centara.Prevashodni cilj toga je da javnost što više, bolje i detaljnije stekne uvid u odredbe ovog zakona i da svi daju svoj doprinos i svoje viđenje kako da se ovaj zakon na što efikasniji način izradi i da bude što operativniji.Iako su u našoj zemlji godinama nagomilani brojni problemi u zaštiti životne sredine, koji postoje u svim ekološkim segmentima, nadamo se da će donošenje “Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini” doneti nešto radikalno novo i da ćemo, na taj način, i mi u značajnoj meri doprineti očuvanju biološke ravnoteže, koja je jedan od najbitnijih preduslova za opstanak naše planete zemlje, koju svi nepromišljeno, na žalost, sistematski uništavamo.