Polemika o isplativosti Akva parka na sednici Skupštine grada

Na 44. redovnoj sednici Skupštine grada, odbornici su usvojili Odluku o pristupanju izmeni Statuta Grada Subotice, radi njegovog uslađivanja sa Zakonom o odbrani, kao i Odluku o postavljanju biste Šandora Petefija u Bačkim Vinogradima. Polemika se povela oko davanja saglasnosti na Godišnji program rada Turističke organizacije Subotice, a glavna tema bila je isplativost investicije Akva parka.

Iako Akva park nije bio na dnevnom redu, nego samo kao deo tačke vezane za davanje saglasnosti na Godišnji program rada Turističke organizacije Subotice, glavna polemika na sednici vodila se oko isplativnosti ove investicije. Predstavnici opozicije ističu da se po sadašnjim cenama zakupa, povrat investicije može očekivati za 500 godina.

Sa druge strane, zamenik gradonačelnika Imre Kern ističe da se o isplativosti investicije ne može govoriti samo u kontekstu vraćanja uloženog novca, već i kroz njen uticaj na širu društvenu zajednicu. Efekti ove investicije, kako tvrdi, biće vidljivi tek u narednim godinama, kada svi sadržaji budu u funkciji.

Posle kraće rasprave, odbornici su doneli i Odluku o podeli budžetskih sredstava Fonda za zaštitu životne sredine, koji će ove godine na raspolaganju imati 187 miliona dinara, što je oko tri miliona više u odnosu na prošlu godinu.