Na farmi „Horvat“ nema oscilacija u proizvodnji mleka

Visoke temperature nisu dovele do oscilacija u proizvodnji mleka, poručuje Dragan Horvat vlasnik farme „Horvat“, ipak nekoliko toplotnih talasa dovešće do manjeg prinosa kukuruza te Dragan nije siguran da će za svoje krave uspeti da obezbedi dovoljnu količinu hrane. On trenutno ima oko 120 grla, a od toga 45 muznih.

U vrelim letnjim mesecima članovi ovog domaćinstva posebno vode računa o tome da krave u svakom momentu imaju hladnu i svežu vodu za piće što je  najvažnije. Mleko sa  farme „Horvat“ otkupljuje kompanija Imlek, a na veliko iznenađenje domaćina i tokom paklenih dana isporučuju oko 600 l dnevno.

Hranu za krave obezbeđuje sa sopstvenih njiva, domaćin navodi da će sledeće nedelje početi silaža, ali da će visoke temperature nepovoljno uticati na prinose. Kako kaže situacija na njivama je šarolika, te nije siguran da će imati dovoljno hrane da prehrani sve svoje krave.

Farma „Horvat“ nalazi se u okolini Mišićeva, domaćin Dragan uzgojem krava bavi se već 30 godina, a posao je naučio od svog pokojnog oca. O kravama se brinu isključivo članovi porodice odnosno Dragan sa suprugom, majkom i sinovima.