Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom danas čine oko 15 procenata svetske populacije i nailaze na brojne probleme i barijere u svom svakodnevnom funkcionisanju. Suočavaju sa nejednakim mogućnostima u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, njihov svakodnevni život opterećuju i mnoge predrasude i stereotipi, navodi se u saopštenju Pokrajinskog zaštitnika građana povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Svestan svih ovih problema, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je tokom godine svoju pažnju fokusirao na ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, posebno imajući u vidu restrikcije koje se nameću u cilju efikasne borbe protiv epidemije korona virusa. Tim povodom, Pokrajinski ombudsman je organizovao video konferenciju na kojoj su predstavnici ustanova socijalne zaštite, nezavisnih institucija, prosvetnih ustanova i nevladinih organizacija govorili o položaju i problemima osoba sa invaliditetom. Učesnici konferencije su bili saglasni u oceni da je položaj osoba sa invaliditetom i u redovnom stanju veoma delikatan i da on u vanrednom stanju može biti pogoršan ako mere, koje se preduzimaju suzbijanju pandemije, ne budu prilagođene osobama sa invaliditetom. U nekoliko navrata u toku konferencije je snažno naglašeno da borba protiv pandemije ne može biti efikasna ako u nju, kao ravnopravni učenici, nisu uključene i osobe sa invaliditetom.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana. Cilj obeležavanja je da se i osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u upravljanju društvom u kome žive.