“Manjinski jezici i višejezičnost u Srbiji i centralnoj i istočnoj Evropi”

Tema dvodnevnog međunarodnog skupa koji je počeo danas “Manjinski jezici i višejezičnost u Srbiji i centralnoj i istočnoj Evropi” biće ispitivanje kako u praksi funkcioniše višejezičnost i multikulturalnost. Skup se održava na Otvorenom univerzitetu i u Čitaonici Gradske biblioteke u organizaciji Balkanološkog instituta SANU i Univerzitet u Olsu.

Prvi dan skupa posvećen je manjinskim jezicima u Srbiji o kojima će govoriti 5 izlagača, dok će u popodnevnim časovima biti organizovan okrugli sto u Čitaonici Gradske biblioteke na temu nastave na manjinskim jezicima. Izlagači su se danas bavili time sa kojim se izazovima i problemima suočavaju manjinski jezici u obrazovanju, ali i koje se mogućnosti i perspektive otvaraju za njih. Jedna od današnjih tema bila je i da li manjinski jezik može biti ekonomski kapital, a kao primer je uzeto učenje mađarskog kao stranog jezika.

Bunjevački jezik je u službenu upotrebu u našem gradu uveden pre manje od godinu dana, a u obrazovni sistem je uključen već 16 godina. Po rečima predsednice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine, dr Suzane Kujundžić Ostojić, u proteklom periodu je urađne veliki posao po pitanju izrade gramatike koja je danas ušla u štampu, a sada je pred ovom nacionalnom zajednicom veliki zadatak uvođenja bunjevačkog i u visokoobrazovne ustanove.

Organizatori skupa su Balkanološki institut SANU i Univerzitet u Olsu, pod pokroviteljstvom Norveškog istraživačkog saveta u okviru međunarodnog projekta “Ispitivanje granica transnacionalnog: imperijalno nasleđe, transnacionalne književne mreže i višejezičnost u centralnoj i istočnoj Evropi”. Počasni gost skupa je akademik Tibor Varadi koji će sutra od 18 časova u Čitaonici Gradske biblioteke govoriti o svojim knjigama.