Lokalni akcioni plan zapošljavanja

Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2020. godinu, predviđeno je 15 miliona dinara za sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja, navode iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Dodaju da je obuhvat lica kroz realizaciju Plana, 61osoba koja će se zaposliti ili samozaposliti. Grad Subotica i Lokalni savet za zapošljavanje izdvojio je 15 miliona dinara, ova sredstva namenjena su za zapošljavanje i razne mere namenjene za subvencionisanje nezaposlenih lica i poslodavaca. Određeni deo sredstava ide za javne radove, dok je drugi deo namenjen za sprovođenje drugih mera. Ovim planom izdvojene su i ciljne grupe, kojima su namenjena sredstva, odnosno grupe koje su obuhvaćene planom. U te grupe spadaju mladi do 30 godina, žene, Romi, osobe sa invaliditetom, lica starija od 50 godina i lica bez kvalifikacija. Na osnovu plana i određenih sredstava kojima se raspolaže, više desetina sugrađana pronađe zaposlenje. Lokalni akcioni plan zapošljavanja napisan je u skladu sa Nacionalnim akcionim planom.