“Kuća iza duge”

Tokom naredna četiri meseca u “Kući iza duge” u kojoj se nalazi Udruženje za pomoć osobama sa autizmom biće radno angažovano 5 lica za sprovođenje projekta čiji je cilj osamostaljivanje i sticanje životnih veština osoba sa invaliditetom u našem gradu. Ovaj projekat je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam podržao sa 739.000 dinara.

“Razvojni centar za sticanje životnih veština osoba sa invaliditetom Grada Subotice” naziv je projekta koji će se naredna 4 meseca realizovati u Udruženju za pomoć osobama sa autizmom. Kroz ovaj projekat Udruženje će radno angažovati 5 lica koje će pomoći korisnicima da savladaju neke nove i usavrše već poznate veštine. Korisnici će između ostalog, saditi čuvarkuće koje će kasnije plasirati na tržište.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam podržao je projekat Udruženja za pomoć osobama sa autizmom sa 739.000 dinara i najavio da očekuje da do kraja godine bude po prvi put, raspisan konkurs u oblasti socijalnog preduzetništva kada će sva udruženja koja se bave socijalnim preduzetništvom imati ptiliku da konkurišu kako bi a zakonski način uredili taj aspekat delovanja udruženja.

Grad Subotica je rad Udruženja za pomoć osobama sa autizmom u ovoj godini kroz dva konkursa podržao sa ukupno 830.000 dinara. Ovaj iznos je veći u odnosu na prošlu godinu kada je Grad podržao rad Urduženja sa 610.000 dinara.

Udruženja za pomoć osobama sa autizmom nalazi se u Vareškoj ulici, a kako navode iz ovog Udruženja “Kuća iza duge” je od sada otvorena za roditelje dece sa autizmom iz cele Srbije koji u njoj mogu boraviti besplatno uz prethodni dogovor sa Udruženjem.