Koordinaciono telo za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama uskoro i u Subotici

Sa ciljem sprečavanja vršnjačkog nasilja i efikasnijeg i bržeg reagovanja u tim slučajevima u toku je formiranje Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama u Subotici, koje se očekuje od nove školske godine. Tim povodom danas je u Plavoj sali Gradske kuće održan okrugli sto u organizaciji Centra za nestalu i zlostavljanu decu uz podršku Grada.

Značaj Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama ogleda se u preventivnom delovanju kada je reč o vršnjačkom nasilju i smanjenju njegove sve veće ekspanzije. Njegovim formiranjem predstavnici relevantnih insitucija brže i efikasnije bi reagovali u slučajevima vršnjačkog nasilja. Pored toga, koordinaciono telo će doneti i statističke podatke i bolji uvid u to kakvo je stanje u Subotici kada je reč o svim vidovima nasilja među decom. Takođe, cilj je posvetiti se i samim zlostavljačima, jer se tu uvideo krucijalni problem, objašnjava Igor Jurić, osnivač Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

Formiranje Koordinacionog tela u Subotici očekuje se od nove školske godine i ima podršku lokalne samouprave, kaže Ilija Đukanović, član GV zadužen za oblast socijalne i zdravstvene zaštite.

U mnogim subotičkim osnovnim i srednjim školama dešava se vršnjačko nasilje, a najčešće je reč o verbalnom i digitalnom nasilju.

Koordinaciono telo formirano je već u Novom Sadu i Vlasotincu, a uskoro će biti i u Aranđelovcu.