Konkurs za Vojnu akademiju

Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je konkurs za školsku 2018/2019. godinu za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet VMA. Na konkurs za Vojnu akademiju mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola, koji su rođeni 1998. godine ili kasnije. Konkurs za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i medicinski fakultet otvoren je do 30. marta. Sve dodatne informacije u vezi sa prijemom kandidata iz građanstva za Vojnu akademiju, Medicinski fakultet VMA i Srednje stručne vojne škole mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Subotica, Park Ferenca Rajhla broj 1 ili na telefone 024/ 521-443 ili 024/552-878. Takođe, informacije se mogu dobiti i u Odseku za pitanja kadeta i slušalaca Vojne akademije na telefone 011/3603-112 i 011/ 3603-344 ili preko [email protected];[email protected] kao i u Studentskoj službi Medicinskog fakulteta VMA na telefone 011/3608-129 ili 3608-134, kao i na www. mfvma.mod.gov.rs