Doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti

Zaštitnik građana uputio je javni poziv gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Srbiji da se prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2017. godini. Na ovaj način, Zaštitnik građana želi da promoviše primere dobre prakse u oblasti pristupačnosti na lokalnom nivou, kao i da ostvari bolju međusobnu saradnju sa gradovima i opštinama u Srbiji u cilju utvrđivanja stanja u oblasti pristupačnosti i uzroka zbog kojih se, u punoj meri, ne primenjuju propisi koji garantuju prava na pristupačnost javnih objekata, službi i usluga osobama sa invaliditetom i teškoćama u kretanju ili komunikaciji, navodi se u saopštenju zaštitnika.
Takođe, ova inicijativa će pružiti značajne informacije za formulisanje preporuka i planova za unapređivanje pristupačnosti u okviru nadležnosti gradova, opština i gradskih opština. Gradovi i opštine mogu da podnose prijave o svojim aktivnostima i inicijativama u više oblasti među kojima su izdvajenje sredstava iz lokalnog budžeta, obezbeđivanje prevoza, uklanjanje arhitektonskih barijera, lakše zapošljavanje, lakša komunikacija… Nakon analize pristiglih prijava i prateće dokumentacije, konkursna komisija će sačiniti listu gradova i opština koji su ušli u uži izbor za dodelu nagrada, nakon čega će posetiti te gradove i opštine, kako bi nakon neposrednog uvida u sprovedene projekte, donela Odluku o dobitniku nagrade. Javni poziv zaštitnik je raspisao u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština – Savezom gradova i opština Srbije. Rok za slanje prijava je 16. mart ove godine, a odluka će biti objavljena 16. aprila.