Konkurs za osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za 300 polaznika na osnovnu obuku za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica. Za potrebe Vatrogasno-spasilačke čete u Subotici konkurs je otvoren za 4 polaznika, za Vatrogasno-spasilačko odeljenje u Bačkoj Topoli za jednog, a za odeljenje u Staroj Moravici za dva polaznika. Konkurs će biti otvoren do 10. novembra.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su državljani Republike Srbije, imaju najmanje godinu dana prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, nemaju manje od 19 a više od 30 godina starosti, imaju završeno srednje obrazovanje, poseduju vozačku dozvolu C kategorije, lica koja ispunjavaju posebne uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti i kod kojih ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u. Obuka će trajati 17 nedelja, a održavaće se u Kuli, Pančevu i Beogradu.