Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz programa u oblasti društvenog i humanitarnog rada

Za sve 62 podnete prijave po konkursu lokalne samouprave kojim se finasiraju i sufinasiraju projekti i programi udruženja građana iz oblasti društvenog i humanitarnog rada, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 15 miliona dinara. Po drugom konkursu za uslugu pomoć i nega u kući sredstva u iznosu od 4,4 miliona dinara dodeljena su Karitasu i Kolu srpskih sestara.

Juče su na sajtu grada objavljeni rezultati konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti društvenog i humanitarnog rada. Ovaj konkurs je objavljen 21. februara, rok za podnošenje bio je 9. marta, a na konkurs je pristiglo 62 prijave od strane udruženja građana osoba sa invaliditetom, UG koji pružaju podršku građanima koji se usled socijalnih ili zdravstvenih okolnosti nađu u stanju socijalne potrebe, UG koji pružaju podrškumarginalizovanim grupama kao i ostala udruženja i organizacije koje se bave društvenim i humanitarnim radom. Ove godine je za ovu namenu opredeljeno 15 miliona dinara što je više u odnosu na prethodne godine kada se opredeljivalo između 8 i 9 miliona dinara.

Pojedinačni iznosi odobreni po prijavi kreću se od nekoliko desetina hiljada dinara do više od milion dinara, u zavisnosti od organizacije, njihovih aktivnosti, dužine trajanja projekta, kao i održivosti i ciljeva samog projekta, ali i potrebe angažovanosti određenih zaposlenih za realizaciju aktivnosti. Rok za realizaciju svih aktivnosti je do 31.12.2022. godine, nakon čega su udruženja u obavezi da podnesu izveštaje o realizaciji planiranih aktivnosti.

Po posebnom konkursu u oblasti društveno-humanitarnog rada za uslugu pomoć u kući i nega u kući opredeljena su sredstva za subotički Karitas i Kolo srpskih sestara. Ove dve humanitarne organizacije su dobile 3,2 miliona dinara, odnosno Kolo srpskih sestara 1,2 miliona dinara.