Konkurs „Najbolje iz Vojvodine“ do kraja septembra

Preduzetnici, proizvođači, organizatori događaja, fizička i pravna lica imaju mogućnost da do 29. septembra konkurišu za pokrajinsku oznaku „Najbolje iz Vojvodine“. Pravo na korišćenje Znaka dodeljuje se na tri godine, a trenutno ima oko pedeset nosioca.

Za pravo korišćenja znaka, određen proizvod bi trebalo da se razlikuje po načinu proizvodnje, kvalitetu, hemijskom sastavu, fizičkim, mikrobiološkim i organoleptičkim svojstvima, korišćenim sirovinama i sastojcima ili prema nekoj drugoj karakteristici, kao i da je proizveden od osnovne sirovine koja potiče iz Vojvodine. Sa druge strane, pružaoci usluga imaju pravo učešća za određenu uslugu koja se po kvalitetu i svojstvima razlikuje od drugih usluga iste kategorije.

Prema rečima pokrajinskog sekretara, jedan od benefita korišćenja oznake ,,Najbolje iz Vojvodine“ jeste da nosioci mogu da učestvuju na svim manifestacijama koje organizuje ili na kojima učestvuje Sekretarijat za privredu i turizam, poput međunarodnih sajmova turizma u Beogradu, Novom Sadu i predstojećeg u Banjaluci. Trenutno ima oko pedeset nosioca oznake.

Konkurs za sticanje prava na korišćenje Znaka otvoren je do 29. septembra, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam ili na njihovom zvaničnom sajtu.