Kako pomoći domaćim životinjama tokom visokih temperatura?

Gotovo tropske temperature tokom jula ne odgovaraju ni domaćim životinjama. Kako bi lakše prebrodili ovoj period stručnjaci savetuju farmerima da stoku hrane u kasnim popodnevnim satima ili nakon zalaska sunca, ali i da obrate pažnju da životinje uvek imaju dovoljno vode.

Stoka se sporije prilagođava visokim temperaturama i baš kao i ljudi teže se oslobađaju toplote. Najviše pažnje treba obratiti na živinu koja se suštinski jedino može rashladiti dahtanjem i širenjem krila. Svinje su takođe osetljive jer zbog masnog tkiva nemaju dovoljno znojnih žezda.

Životinje uvek moraju imati dovoljno sveže vode, ali nikako hladne, dok ishrana treba biti zelena i vlažna. Visoke temperature lakše podnose konji koji imaju mnogo znojnih žezda, međutim treba paziti da u blizini nema košnica pčela jer ne podnose miris konjskog znoja, a savet je da se uz svežu vodu pčelama ostai i rastvor soli, kako bi se izbegli napadi na životinje. Još jedan od saveta jeste da životinje imaju mogućnost izlaza van objekata u kojima borave.

Hrana se mora kontolisati kako se ne bi pokvarila ili ubuđala. Ukoliko je moguće postaviti ventilaciju i kao odličan toplotni izolator koristiti slamu.