Apel Elektrodistribucije Subotica

Usled jakog nevremena na mnogim mestima došlo je do kvarova i kidanja provodnika nadzemne elektroenergetske mreže. Iz Elektrodistribucije Subotica upozoravaju da provodnici koji se nalaze na zemlji, rastinju ili objektima mogu biti pod naponom i opasni po život, te apeluju na građane, ukoliko primete takvu ili drugu sličnu situaciju, bez odlaganja prijave na telefon: 024/619-519.

“Imajući u vidu obim i stepen oštećenja nadzemne elektroenergetske mreže koju je pretrpela Elektrodistribucija Subotica, apeluje se na strpljenje građana, jer su svi kapaciteti angažovani 24 sata dnevno na otklanjanju kvarova.”, navodi se u saopštenju.