Još jedna uspešna godina za Slobodnu zonu Subotica

Slobodna zona Subotica je u prošloj godini ostvarila promet od preko milijardu evra, a prema internim projekcijama očekuje se da i ova godina bude jednako uspešna po pitanju ostvarenog prometa.

Rezultati poslovanja Slobodne zona Subotica u 2022. godini bili su na istorijskom nivou sa ostvarenim prihodom od preko milijardu evra. Po rečima direktora ovog privrednog društva, Saše Gravorca njihovi interni podaci pokazuju da je i prošla godina jednako uspešna, a nadaju se istom i u ovoj godini i pored teške finansijske situacije na globalnom tržištu.

U ovoj godini će se raditi i na izradi strategije razvoja Slobodne zone koja će se osloniti na program razvoja grada. Pored toga, sa Privrednom komorom Severnobačkog okruga rade na formiranju Saveta stranih investitora

Tokom prošle godine Slobodna zona Subotica je proširena na opštine Senta i Kanjiža, te područje ovog privrednog društva pokriva pored Subotice i Kikindu, Sentu i Kanjižu sa ukupnim područjem od oko 100 hektara. Pored osnovne delatnosti, ovo privredno društvo je proširilo opseg usluga te se bave i košenjem trave, zimskom službom i izdavanjem reklamnog prostora.