Izmena na više autobuskih linija

Zbog radova na Sombroskom putu u delu između ulica Matije Gupca i Zagrebačke od sutra do subote, u periodu od 7:00 do 17:00, neće biti u upotrebi autobusko stajalište „Lifka“ u oba smera, stoji u saopštenju JP „Subotica-trans“.

Navedeno zatvaranje autobuskog stajališta će dovesti do promena u trasama linija i to:

Linija 1a „Кelebija opština- Novo Naselje“ će, u oba smera, saobraćati ulicom Petefi

Šandora to jest neće biti u upotrebi stajalište „Lifka“ i „ Preradovićeva ulica“.

Linija 3 „Makova Sedmica-Bajski put“ će saobraćati Zagrebačkom ulicom. Neće biti u

upotrebi stajališta „Matije Gupca“ i „Lifka“. Umesto navedenih stajališta u upotrebi

će biti stajalište „Politehnička škola“.

Linija 4 „Veliki Radanovac-Lifka“ će saobraćati trasom linije u odlasku to jest

Zagrebačkom ulicom do stajališta „Preradovićeva“ koje će biti poslednje stajalište

linije “ dok će početno stajalište u smeru Velikog Radanovca biti stajalište

„Sarvaš“.

Linija 6 „Mali Bajmok-Vikend naselje“ će saobraćati Zagrebačkom ulicom. Neće biti u

upotrebi stajališta „Matije Gupca“ i „Lifka“. Umesto navedenih stajališta u upotrebi

će biti stajališta „Politehnička škola“.

Linija 8 „Železničko naselje-Aleksandrovo“ će saobraćati Preradovićevom ulicom i

dalje kroz ulicu Petefi Šandora. Neće biti u upotrebi stajalište „Lifka“. Umesto

navedenog stajališta autobusi će koristiti stajalište „Preradovićeva“.

Linija 8a će iz smera Železničkog naselja saobraćati do stajališta „Preradovićeva“ .

dok će početno stajalište u smeru Železničkog naselja biti stajalište „Sarvaš“.

Linija 10 iz smera Palić naselja saobraćaće do stajališta „Preradovićeva“ dok će početno

stajalište u smeru Palić naselja biti stajalište „Sarvaš“.

Autobusi će saobraćati po redu vožnje za radni dan.

Za vreme obustave saobraćaja na stajalištu „Lifka“ putnicima prigradskih naselja koji

inače koriste stajalište „Lifka“ će biti na raspolaganju stajališta na Somborskom putu

„Sarvaš“ u smeru ka gradu, odnosno u smeru ka prigradskim naseljima. Linije 22, 26, 28

za navedeno vreme saobraćaju Zagrebačkom ulicom u dolasku i u povratku.

Navedenim danima pre 7 odnosno nakon 17 časova to jest van perioda u kojem su

najavljeni radovi na putnoj infrastrukturi, autobusi će saobraćati uobičajenim trasama.