Instant plaćanje usluga MUP-a može se obaviti na portalu eUprave „Plati“

Instant plaćanje usluga za izdavanje ličnih dokumenata i drugih usluga MUP-a može se obaviti na portalu eUprave „Plati“ skeniranjem NBS IPS QR koda, objavila je Narodna banka Srbije.

Usled nastupajuće letnje sezone i povećanja broja zahteva za izdavanje ličnih dokumenata u ovom periodu godine, radi bržeg i efikasnijeg podnošenja zahteva na šalterima MUP-a, građani na portalu eUprave „Plati“ (http://plati.euprava.gov.rs/), putem Sistema za kreiranje jedinstvenih uplatnica, imaju mogućnost instant plaćanja usluga skeniranjem NBS IPS QR koda koji se prikazuje na preuzetoj uplatnici.