Humanitarni koncert “Zajedno za ZaJedno”

Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama „Zajedno” sutra od 19 časova organizuje humanitarni koncert u Velikoj većnici Gradske kuće u okviru akcije “Zajedno za ZaJedno”. Cilj koncerta je da se prikupe sredstva za opremanje kuće koja im je data na na korišćenje kako bi mogli da realizuju programske i projektne aktivnosti kao i počnu sa radom novi radni centri za osobe sa invaliditetom.

Udruženje “ZaJedno” već 37 godina pruža podršku deci sa smetnjama u razvoju, mladim i odraslim osobama sa invaliditetom, kao i njihovim porodicama. U okviru udruženja “ZaJedno”, realizuju se kontinuirane programske aktivnosti kao što su: inkluzivne radionice za decu predškolskog i ranoškolskog uzrasta u okviru Biblioteke igračaka i igraonice “Abrakadabra“, savetodavno – instruktivni defektološki rad, edukativni programi za osobe sa invaliditetom tinejdžerskog uzrasta, radionice samozastupanja za mlade osobe sa invaliditetom kao i programi za cele porodice čiji su članovi odrasle osobe sa invaliditetom. Aktivnosti za mlade i odrasle osobe sa invaliditetom sve do sada realizovane su u prostorijama igraonice Abrakadabra. Međutim, kako su grupe članova postale brojnije postoji potreba za proširenjem kapaciteta i da se mladim i odraslim osobama sa invaliditetom obezbedi adekvatan prostor. Cilj je da doprinese poboljšanju kvaliteta života naročito onoj grupi mladih i odraslih koji nakon izlaska iz školskog sistema ne mogu da se zaposle ni pod opštim ni pod posebnim uslovima a imaju potrebu i pravo da se profesionalno ostvare, provode vreme van kuće, druže se sa vršnjacima i uključuju u različite tokove društvene zajednice. Udruženje ZaJedno trenutno ima na raspolaganju kuću sa dvorištem, koja će odgovoriti na sve potrebe ali joj je neophodna adaptacija i opremanje.

Svi koji žele da pomognu, mogu da kupe ulaznice za humanitarni koncert klasične i popularne muzike, po ceni od 1000 dinara u Biblioteci igračaka i igraonici „Abrakadabra”, odnosno u Palačinkarnici „Harmonija” u Štrosmajerovoj ulici.