Grad raspisao konkurs za javne radove

Na teritoriji Grada Subotice raspisan je konkurs za sprovođenje javnih radova kao jedne od mera aktivne politike zapošljavanja, kojom Grad u saradnji sa subotičkom filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje podstiče radno angažovanje nezaposlenih lica sa teritorije Grada koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih.

U skladu sa donetim lokalnim akcionim planom zapošljavanja pravo učešća na konkurs za organizovanje i sprovođenje javnih radova imaju lica iz šest kategorija: Romi, osobe sa invaliditetom, lica koja posao traže duže od 12 meseci, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, mladi do 30 godina i lica starija od 50 godina. Novina u odnosu na prethodnu godinu jeste da je uvećan iznos mesečne nadoknade, sa 25.000 na 30.000 dinara.

Za realizovanje javnih radova iz budžeta je obezbeđeno 5 miliona dinara. Kako sagovornik navodi očekivanja su da će i ove godine, zahvaljujući ovoj meri aktivne politike zapošljavanja, biti angažovan značaj broj lica.

Tekst konkursa objavljen je na sajtu Grada, u “Subotičkim novinama” i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Pored teksta oglasa, objavljena je bodovna lista, kao i obrazac prijave. Poslednji rok za prijavu je 24. mart.