Dopunjen fond divljači u Subotičkoj šumi

U cilju dostizanja optimalnog broja divljači u Subotičkoj šumi danas je popunjen fond sa 30 muflona i 30 jelena lopatara. Za sledeću godinu najavljeno je otvaranje prva dva odgajališta muflona i jelena lopatara na teritoriji Subotičke šume.

Ukupno 60 jedinki iz Slovačke danas je pušteno u prostor Subotičke šume u lovište posebne namene. Trideset muflona i isto toliko jelena lopatar podići će brojnost fonda divljači na 100 lopatara i 125 muflona čija je brojnost opala od početka migrantske krize 2015. godine. Lovište se prostire na 460 hektara pod ogradom, a u planu je proširenje na 764 hektara. Iz JP „Vojvodinašume“ najavljuju otvaranje prva dva odgajališta jelena lopatara i muflona na prostoru Subotičke šume na Makovoj sedmici za narednu godinu gde će se uzgajati žive jedinke za Srbiju i region.

Na početku migrantske krize 2015. godine matični fondovi imali su preko 130 mufona i preko 100 jelena lopatara. Deo ove divljači je tokom godina završio u subotičkom ataru, a deo u susednoj Mađarskoj zbog toga što je oštećeno 70% ograde u lovištu. Pre 3 godine je JP „Vojvodinašume“ popunilo broj divljači sa 60 jedinki iz sopstvenih sredstava, a današnje naseljavanje je u cilju dostizanja optimalnog broja muflona i jelena lopatara.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo učestvovao je u projektu popunjavanja fonda divljači u Subotičkoj šumi sa 2,7 miliona dinara.

Iz JP „Vojvodinašume“ ističu da je u toku renoviranje ograde oko šume, a u planu je da radovi budu završeni do aprila naredne godine.