Fondaciji za pomoć pri lečenju teško oboleloj deci i omladini upućeno 85 molbi- sve pozitivno rešene

Od početka godine do sada u Fondaciju za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine upućeno je 85 molbi za 29. dece i sve su pozitivno rešene. Tokom prošle godine pomoć od Fondacije potražili su roditelji 27. dece, a ukupno je upućeno 70 molbi na adresu Fondacije. U budžetu grada za rad Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine opredeljeno je 5,2 miliona dinara, a po rečima nadležnih po potrebi se tokom godine mogu opredeliti i dodatna sredstva iz gradske kase kako bi se obezbedila pomoć za sve koji ispunjavaju kriterijume za pomoć.