„Energetska tranzicija kroz energetsku efikasnost i obnovljivi izvori energije“

U Velikoj većnici Gradske kuće održana je radionica „Energetska tranzicija kroz energetsku efikasnost i obnovljivi izvori energije“ sa ciljem upoznavanja javnosti sa značajem očuvanja životne sredine.

Današnja radionica održana je sa ciljem upouznavanja šire javnosti sa značajem očuvanja životne sredine i sa značajem obnovljivih izvora energije. Ova radionica realizovana je u okviru projekta „Energy efficient public power”- E2P2 na kojem su partneri Grad Subotica i Satnica Đakovačka. Projektni partneri iz Hrvatske učestvovali su na radionici online putem Zoom-a.

Vrednost projekta E2P2 je 1,4 miliona evra od čega je 727.000 evra opredeljeno za Suboticu. Kroz ovaj projekat u našem gradu predviđeno je postavljanje solarnih panela na 9 objekata javne namene, kao i postavljanje solarnih klupa i drveća. Osim toga, kroz projekat je poboljšana energetska efikasnost na dve školske ustanove u gradu: u OŠ “Matko Vuković” i OISŠ “Dr Svetomir Bojanin”.

Period realizacije projekta „Energy efficient public power”- E2P2 je 19. decembar 2019-30.juna 2022. godine.