Dveri: Kritičke primedbe na Plan detaljne regulacije grada

 

Srpski pokret Dveri uputio je niz kritičkih primedbi na Plan detaljne regulacije grada. U saopštenju se navodi da je plan generalne regulacije iscepkan na delove pa po njihovim recima sada vlast promoviše deo po deo odnosno “komad po komad” grada. Dveri navode da je u mnogim delovima grada gde su sada porodične kuće predviđena izgradnja višespratnica. Regulacione linije su pomerene tako da na mnogim mestima zalaze u privatnu imovinu građana. Naravno, o svemu tome  vlasnici tih kuća i imanja, apsolutno ništa ne znaju, navodi se u saopštenju. Srpski pokret Dveri ističe da građanin po ovom planu nema mogućnost da na svom placu renovira kuću ili da izgradi novu, jer za to neće dobiti dozvolu i tek tada će saznati da je njegovo imanje namenjeno za druge svrhe. Tako se građani na jedan perfidan način dovode u situaciju da svoj životni prostor mogu da poboljšaju samo ,,prodajom nekretnine i imovine” i preseljenjem u neki drugi deo grada koji je trenutno investitorima nezanimljiv. Investitori se pri izgradnji rukovode samo ličnim interesom i profitom, a nikako i poboljšanjem kvaliteta života svih građana. Međutim, ukoliko investitor misli samo na sebe, a misli, o građanima bi trebalo da razmišnja gradska vlast, ali na žalost, izgleda da se i dobar deo pojedinaca u njoj rukovodi istim načelima kao i investitor , navodi se u saopštenju Srpskog pokreta Dveri. Dveri isticu da Građane treba na transparentniji način obavestiti o svim planovima, te da je potrebno da se svi planovi pored Javnog uvida u Gradskoj kući i elektronskog preuzimanja predstave građanima i po mesnim zajednicama kako bi mogli da daju svoje primedbe i sugestije. Srpski pokret Dveri smatra da je potrebno maksimalno transparentno promovisati generalni plan grada kao celine, jer je to kako navode jedan od načina za izbegavanje zloupotreba u ovoj sferi.