Dvadeset godina rada Inženjerske komore Srbije

Inženjerska komora Srbije ove godine obeležava jubilej – dvadeset godina svog rada i postojanja. Tim povodom organizovana je sadnja stabala u Ulici Partizanskih baza, kao vid donacije Gradu Subotici.

Inženjerska komora Srbije odlučila je da za svoj dvadeseti rođendan, umesto da dobija poklone, daruje druge. Tako je Subotica dobila pet novih stabala listopadnog drveta Koprivić u postojećem drvoredu, u Ulici Partizanskih baza.

Osim ovog značajnog jubileja, ove godine obeležava se i 16 godina postojanja Regionalnog odbora u Subotici.

Sadnji su prisustvovali članovi Veća Matičnih sekcija Inženjerske komore Srbije, Regionalnog centra Subotica, te predstavnici lokalne samouprave.