Dodeljena uverenja za priznavanje prethodnog učenja

U Politehničkoj školi su dodeljena uverenja za prvih 13 kandidata u postupku priznavanja prethodnog učenja.

Među 13 kanidata kojima su danas dodeljena uverenja za priznavanje prethodnog učenja je i Jožef Revid koji radi U Regionalnoj deponiji. Jožef je počeo da radi pre 2 godine kao radnik u kompostilištu, a kada mu je pružena mogućnost za priznavanje prethodnog učenja za rukovanje građevinskim mašinama, odmah je prihvatio jer misli da će sa diplomom lakše da se zaposli, ukoliko bude menjao posao.

Politehnička škola je nedavno dobila verifikaciju za 4 obuke i time su postali javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za priznavanje prethodnog učenja. Ova obrazovna ustanova sprovodi obuke i izdaje sertifikate za priznavanje prethodnog učenja za zidare, tesare, armirače-betonirce i za rukovaoce građevinskom mehanizacijom. Trinaest kandidata iz Regionalne deponije je savladalo deo standarda kvalčifikacija, odnosno dokazali su da su sposobni da rukuju sa mašinama za utovar, istovar, itd, objašnjava direktor Politehničke škole, Iso Planić.

Član Gradskog veća zadužen za oblast privrede je prilikom dodele sertifikata istakao da je znanje najvažniji resurs u koji treba ulagati.

Za Ministarstvo prosvete priznavanje prethodnog učenja predstavlja sprovođenje strateških pitanja koje ovo ministarstvo ima u svojoj agendi. Priznavanje prethodnog učenja, kao i celoživotno učenje je jedno od strateških ciljeva u strategiji obrazovanja i vaspitanja do 2030. godine.

Politehnička škola jedna je od 22 srednje stručne škole u Srbiji u kojima je pilotiran postupak priznavanja prethodnog učenja.