Do kraja godine novi asfalt u još 16 ulica

Do kraja ove godine u planu je asfaltiranje i rehabilitacija kolovoza u 16 ulica na teritoriji grada. Iz gradskog budžeta je za posao rehabilitacije i izgradnje kolovoza za ovu godinu opredeljeno ukupno 140 miliona dinara.

Za rehabilitaciju ulica u gradu opredeljeno je 70 miliona dinara, a planom je predviđeno da bude urađeno 5 km ulica do kraja ove godine. Do sada je posao na rehabilitaciji kolovoza urađen u ulicama: 51. Divizije, Drvarskoj, Mihovela Pavleka Miškina i u Banijskoj, a do kraja godine kolovoz će biti rehabilitovan u još 11 ulica. Među ulicama koje će se raditi su i: Svetozara Miletića, Zetska, Dobojska, Alekse Ivića, Đorđa Natoševića, Ferenca Sepa, Zrinjskog i Frankopana i Izvorska.

U prethodnom periodu izgrađen je novi kolovoz u mesnim zajednicama Ker, Mali Bajmok i Kelebija u Porečkoj, Kisačkoj i ulici 7 jula. Do kraja godine u planu je izgradnja još jednog kilometra novih kolovoza u gradu.

Radovi na rehabilitaciji i izgradnji kolovoza povereni su preduzeću “Vojput”.