Danas ističe rok za porez na imovinu

Za poreske obveznike, fizička lica, preduzetnike i pravna lica danas ističe rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, taj porez se plaća tromesečno – u februaru, maju, avgustu i novembru, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.